Kontakt

Kontatné údaje

Tel.: 037/6526 691
Tel./fax.: 037/7412 011

Mobil : 0905 233 044, 0918 900 455, 0917 373 333

        

Objednávky:
objednavky@revis-servis.sk

info@revis-servis.sk

jana@revis-servis.sk

glenda@revis-servis.sk

servis@revis-servis.sk

Web:

https://vsetkoprekancelariu.sk/

https://revis-servis.sk/

Fakturačné údaje:

REVIS-SERVIS spol. s.r.o.
Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra – Dolné Krškany

IČO: 36 657 719
DIČ: 2022218121
IČ DPH: SK2022218121

Spoločnosť sro zapísaná v OR OS Nitra Vl.č.:18422/N

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: 6806527001/5600

IBAN: SK24 5600 0000 0068 0652 7001/ KOMASK2X